Lecznica dużych zwierząt apra-wetpress s.c. | ul. Bażancia 1 | 86-031 Myślęcinek

Lista recenzentów:

prof. dr. hab. Maciej Gajęcki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

prof. dr. hab. prof. zw. Marek Gehrke (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

dr hab. Hanna Markiewicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

dr hab. Mirosław P. Polak (Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)

dr hab. Małgorzata Pomorska – Mól (Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)

prof. dr hab. Tomasz Stadejek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

prof. dr. hab. Tadeusz Stefaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

prof. dr. hab. prof. zw. Wojciech Szweda (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak (Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)