Lecznica dużych zwierząt apra-wetpress s.c. | ul. Bażancia 1 | 86-031 Myślęcinek

Lecznica Dużych Zwierząt nr 1/2019


ASF a dziki czyli czy musimy ograniczać ich populację?

 
Zygmunt Pejsak
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy, Kraków

Bez zasadniczych zmian w postępowaniu z padłymi dzikami, zdecydowanego podejścia do kontroli populacji dzików oraz egzekwowania obowiązujących przepisów dotyczących bioasekuracji w stadach świń ryzyko przeniesienia wirusa ze środowiska przebywania dzików do chlewni będzie rosło.


Enteropatie krwotoczne świń

 
Arkadiusz Dors, Ewelina Czyżewska-Dors
Zakład Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

Rośnie w Polsce liczba gospodarstw specjalizujących się w tuczu świń, co pociąga za sobą coraz większy import warchlaków. Czasami w ramach „oszczędności” sprowadzane są zwierzęta o wątpliwym statusie zdrowotnym, czego skutkiem może być wystąpienie w stadzie enteropatii krwotocznych. Ich prawidłowe i szybkie rozpoznanie, leczenie oraz profilaktyka są kluczowe dla ograniczenia strat


Mycoplasma hyopneumoniae - najnowsze dane

 
Małgorzata Pomorska-Mól
Katedra Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Główną drogą zakażenia Mycoplasma hyopneumoniae jest bliski kontakt bezpośredni zwierząt zakażanych i wrażliwych na zakażenie. Prosięta są wolne od patogenu w momencie narodzin, gdyż transmisja wewnątrzmaciczna Mhyo nie jest możliwa. Ekspozycja na patogen ma zazwyczaj miejsce na porodówkach, kiedy prosięta stykają się z matkami siejącymi ten drobnoustrój. Całkowite wyjaśnienie mechanizmów transmisji zakażeń Mhyo w stadzie wymaga jednak dalszych badań.


Wypadanie odbytu u świń - przyczyny i postępowanie

 
lek. wet. Albin Lesiewicz, specjalista chorób trzody chlewnej
Przychodnia Weterynaryjna w Tuszynie

Świnie, jak się wydaje, są szczególnie podatne na wypadnie tkanki odbytnicy i to w każdej grupie wiekowej, od prosiąt do osobników dorosłych. Problem ten najczęściej dotyczy niewielkiego odsetka zwierząt (1-2%) w stadzie, ale może sięgać nawet kilkunastu procent.


Zakaźne przyczyny zaburzeń w rozrodzie loch

 
Zygmunt Pejsak
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy, Kraków

Statystyczny polski producent trzody wyraźnie odstaje w efektywności produkcji tuczników od swoich zachodnioeuropejskich kolegów – tak wynika z danych przedstawionych na ostatnim spotkaniu Związków Producentów Świń (Meat Pork Association – MPA), które odbyło się w Warszawie 29.10.2018 r.


Choroby pępka

 
Michał Bednarski1, Jagoda Bulińska2
1Zakład Chorób Zakaźnych Zwierząt i Administracji Weterynaryjnej Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2studentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczy we Wrocławiu

Pępek jest doskonałą bramą wejścia dla patogenów o ile wcześniej nie został prawidłowo zabezpieczony. W wyniku zakażenia rozwija się proces zapalny, który w skrajnych przypadkach może prowadzić do posocznicy.


Oznaczanie antybiotykowrażliwości drobnoustrojów jako pomoc w leczeniu i zapobieganiu mastitis

 
Henryka Lassa1,2, Piotr Niewitecki3 ,Wiesław Niewitecki4,5
1Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;2Studentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Należy dążyć do ograniczenia stosowania antybiotyków, szczególnie u takich zwierząt jak krowy mleczne. Jednym ze sposobów jest dobór antybiotyków, które na podstawie wykonanych badań wrażliwości okażą się właściwe do zwalczania określonych patogenów. Oznaczona wrażliwość pozwoli także na monitorowanie rozwoju mechanizmów oporności.


Autohemoterapia jako sposób leczenia brodawczycy skóry u bydła

lek. wet. Marcin Mikucki

Autohemoterapia jako jedna z metod leczenia brodawczycy jest w porównaniu z innymi: skuteczna, niedroga, mało drastyczna i łatwa do przeprowadzenia.


Cholina chroniona w prewencji ketozy i stłuszczenia wątroby u krów mlecznych

 
Zygmunt M. Kowalski
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Szacuje się, że koszt jednego przypadku, w którym zdiagnozowano u krowy nadmierny poziom ciał ketonowych we krwi, tj. > 1.2 mmol/L, wynosi średnio 289 dolarów.


Miniaturowy akcelerometr - jego możliwości oceny przeżuwania, wykrywania rui oraz monitorowania ruchu i lokalizacji krów

 
Jędrzej M. Jaśkowski, Marek Gehrke, Radomir Henklewski, Maria Wieczorkiewicz, Anna Biazik
Centrum Weterynarii UMK w Toruniu

Mimo powszechnego stosowania hormonalnych protokołów synchronizacji, które pozwalają na ustaloną w czasie inseminację (TAI), wykrywanie rui nadal odgrywa ważną rolę w programach zarządzania rozrodem w stadach krów.


Ruja u bydła - uwagi na temat objawów i rozpoznawania

Grzegorz Jakub Dejneka
Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rozpoznanie rui jest absolutnie kluczowe w utrzymaniu dobrej płodności bydła mlecznego i stanowi najważniejszy element każdego programu rozrodczego. Warto odnotować, że nawet 20% krów (!) jest inseminowanych poza okresem rui – głównie w lutealnej fazie cyklu.


Jak wykonać biopsję rektalną u koni?

Natalia Siwińska, Agnieszka Żak
Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Biopsja rektalna jest stosunkowo prostą procedurą diagnostyczną umożliwiającą pobranie pełnej grubości fragmentu błony śluzowej i podśluzowej prostnicy do badania histopatologicznego i bakteriologicznego.


Przewodowe znieczulenia diagnostyczne kończyn w ortopedii koni: systematyka dotychczasowej wiedzy

lek. wet. Alicja Nowaczyk, lek. wet. Olga Banaszak, dr n. wet. Maciej Przewoźny Equi Vet Serwis

Znieczulenia przewodowe nie są tak precyzyjne w lokalizowaniu miejsca indukującego ból jak znieczulenia dostawowe. Jednak wymagają mniejszej precyzji w przygotowaniu miejsca do iniekcji oraz znieczulają zarówno struktury stawowe jak i pozastawowe.