Lecznica dużych zwierząt apra-wetpress s.c. | ul. Bażancia 1 | 86-031 Myślęcinek

Lecznica Dużych Zwierząt nr 2/2019


Chorobowe przyczyny obniżonej płodności krajowego stada podstawowego loch

 
Zygmunt Pejsak
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy, Kraków

Na początku 2019 roku krajowe stado loch liczyło około 750 000 samic, tym samym osiągnęło najniższy poziom w powojennej historii Polski. Jednocześnie w roku 2018 zaimportowaliśmy, przede wszystkim z Danii, ale także z innych krajów, największą liczbę świń, głównie warchlaków. Według różnych źródeł w mininym roku sprowadziliśmy do Polski 7 000 000 świń. Jest bardzo prawdopodobne, że w roku 2019 liczba loch będzie nadal spadała, a importowanych warchlaków rosła.


Inwazje pasożytnicze u świń i sposoby ich zwalczania

 
Arkadiusz Dors, Ewelina Czyżewska-Dors
Zakład Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

Według ostatnich badań dotyczących tylko pasożytów jelitowych, niemal 33% polskich stad świń zarażonych jest dwoma, 17% trzema, 4,2% czterema, a 2,9% pięcioma pasożytami. Stad, w których nie stwierdzono występowania żadnego z tych pasożytów było niewiele ponad 18%


Pleuropneumonia na fermie (opis przypadku)

 
lek. wet. Albin Lesiewicz
specjalista chorób trzody chlewnej, Przychodnia Weterynaryjna w Tuszynie

23.10.2018 do gospodarstwa przyjechała dostawa warchlaków z Danii – 760 sztuk o masie ciała 25 kg; 4 sztuki padły już w samochodzie. Właściciel fermy zaniepokojony szybkim padnięciem świń skontaktował się z lekarzem weterynarii.


O pleuropneumonii świń najnowsze dane

 
Małgorzata Pomorska-Mól
Katedra Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pleuropneumonia jest bakteryjną chorobą układu oddechowego świń powszechnie występującą w polskich stadach, zwłaszcza w rejonach, w których prowadzony jest intensywny chów świń.


Odporność heterologiczna w zakażeniach wirusowych

 
Tomasz Stadejek, Dipl. ECPHM
Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Terminem odporność heterologiczna określa się odpowiedź odpornościową na dany antygen w rezultacie poprzedzającego uczulenia limfocytów przez inny, niespokrewniony antygen. Zwykle zjawisko to dotyczy więc odpowiedzi adaptacyjnej, jednak ostatnio wykazano istnienie także komórek pamięci immunologicznej biorących udział w odpowiedzi wrodzonej, które mogą powstawać również w wyniku szczepienia.


Diagnostyka mikrobiologiczna narzędziem skuteczniejszego leczenia krów

 
Michał Bednarski, Małgorzata Bednarska
Zakład Chorób Zakaźnych Zwierząt i Administracji Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Badanie mikrobiologiczne jest podstawowym narzędziem diagnostycznym, szczególnie przydatnym w chowie i hodowli wielkotowarowej. To dzięki niemu możliwe jest ustalenie przyczyny zachorowań oraz sposobu postępowania: leczenia, w tym doboru leku, profilaktyki oraz szczepień, a także prognozowanie co do rokowania.


Ocena zaawansowania ciąży omacywaniem per rectum

 
Grzegorz Jakub Dejneka
Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Przedstawione poniżej sekwencje zdarzeń – co do symptomów cielności – nie mają charakteru absolutnej reguły, ponieważ proporcje anatomiczne macicy mogą się zmieniać w zależności od różnych czynników. Niemniej na podstawie opisanych poniżej symptomów można określać (bardziej lub mniej trafnie) stopień zaawansowania ciąży, co ma szczególne znaczenie przy nieznanej dacie krycia lub unasienniania. Pamiętać przy tym należy jednak, że w niektórych przypadkach pomyłki o 1-2 miesiące nie są wcale rzadkie.


Najważniejsze przyczyny przemieszczenia trawieńca

Zygmunt Maciej Kowalski
Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Jednym z najważniejszych czynników ryzyka przemieszczenia trawieńca jest ketoza, w tym także ketoza subkliniczna. A jak wynika z naszych danych dotyczące prewalencji ketozy w Polsce, jest to znacznie większy problem w stadach mniejszych i mniej wydajnych.


Vademecum chorób pasożytniczych bydła (nicienie, tasiemce i przywry)

 
Jakub Biesek1, lek. wet. Marcin Mikucki
1Katedra Hodowli Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, UTP w Bydgoszczy

Skutki chorób pasożytniczych to gorsze przyrosty zwierząt, obniżona wydajność i osłabiona odporność. Dorosłe osobniki często nie wykazują objawów chorobowych, ponieważ dobrze radzą sobie z pasożytami, ale są ich potencjalnymi wektorami. Cielęta są bardziej wrażliwe i wykazują kliniczne objawy zarażenia.


Wąglik - dawne i aktualne zagrożenie dla zdrowia bydła

 
Agnieszka Kędrak-Jabłońska, Sylwia Budniak
Zakład Mikrobiologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

W Polsce wąglik notowany jest sporadycznie. W ciągu ostatnich ponad 30. lat przypadki wąglika występowały na terenach byłych województw: bydgoskiego, kieleckiego, lubelskiego, łomżyńskiego, tarnobrzeskiego i zamojskiego. Ostatnie zachorowania w Polsce stwierdzono w województwie lubelskim w 2001 roku u krowy oraz w 2014 roku u konia.


Osłuchiwanie serca u koni

 
Natalia Siwińska, Agnieszka Żak
Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Osłuchiwanie serca jest jednym z podstawowych elementów badania klinicznego i choć wydaje się być czynnością prostą i rutynową, to jednak nie pozbawioną możliwości popełnienia błędów.


Akademia dla praktyków

Vetoquinol Akademia, cykliczna konferencja naukowa organizowana przez firmę Vetoquinol Biowet sp. z o.o., w tym roku odbyła się 9 marca 2019 r w Łodzi. W tym czasie miasto filmu odwiedzili lekarze weterynarii – specjaliści z zakresu chorób przeżuwaczy oraz chorób świń.


Mniej antybiotyków, więcej szczepionek

Ograniczenie stosowania antybiotyków w produkcji trzody chlewnej oraz ich alternatywa. To główne tematy konferencji skierowanej do lekarzy weterynarii.